1 mars 2011

Huset som Sverker glömde

Detta vackra hus, beläget i en lika vacker omgivning, skulle innebära en utmaning även för min hemmaduktiga husse och dessutom inte kosta för mycket.


I min hyperintressanta artikel i gårdagen blogg, där jag redovisade de lämpliga hus, med text och bild, jag hittat åt min flock, glömde jag dock ett objekt.

Man kanske kan säga så här också; jag sparar det bästa till sist.

Förutsättningarna var ju följande:
1) Huset ska ligga i Frankrike
2) Köpeskillingen (=vad det kostar) ska ligga inom flockens finansiella ramar (=lite pengar).
3) Husse har uttryckt önskemål att han vill ha något att pyssla med.

Detta hus tycker jag uppfyller alla kriterier (ett krav som måste uppfyllas för att en företeelse ska accepteras som det som den gör anspråk på att vara) flocken kunde ställa.


Hej så länge
Sverker

Leg. fyndobjekthittare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar