4 juni 2014

Jag hjälper Trafikverket med de rätta siffrorna

FEL Vad jag tycker är att de som räknar hos trafikverket, ska åtminstone ha klarat av gymnasiets Matematik A. Uppenbarligen har de inte det. Felen är många och stora.

Nu känner jag mig kallad att rätta till Trafikverkets räknemissar. Uppenbarligen har de väldigt svårt för sig. Det har inte jag. Sålledes har jag gjort en trafikräkning på min väg. Sedan har jag också inspekterat järnvägen.

Vi börjar med min väg. Jag tror inte på Trafikverkets dataprogramsmodell. Den har ju räknat vansinnigt fel. Jag har räknat manuellt under en längre tid (=30 sekunder).
Under den tiden var det dels jag i min bil och en bil alldeles framför. Rent trafikkaos kan man säga. Dessutom hade det bara 28 sekunder tidigare passerat en stor lastbil.
Då kan jag lätt räkna ut följande trafiktäthet:

3 x 2 = 6 bilar/min
6 x 60 = 360 bilar/timme
360 x 24 = 8.640 bilar/dygn
8 640 x 365 = 3 153 600 bilar/år

Så många bilar passerar alltså på min väg. Du ska också veta att enligt min räkning är drygt 33% tung trafik. Det behövs alltså en rejäl upprustning. Asfalt och gatlyse skulle sitta bra. Resultatet skickar jag naturligtvis till Trafikverket.
Vid en kontroll nere vid stationen gjorde jag en häpnadsväckande upptäckt. Trafikverket har ju själv kommit på, att det finns en luftledning till varje spår att riva ner. Det blev en felräkning på 20 miljarder när de räknade om det. Med deras nymatte blev de 20 miljarderna ”bara” 6 miljarder.
Vad jag kom på idag, är att varje spår har två skenor. Det gör väl antagligen att det behöver tillföras ytterligare 20–30 miljarder.
Jag upptäckte också när jag kom hem, att sniglar använder min stentrappa. Det ökar slitaget på den. Det innebär att den bara håller i 974 år, istället för beräknade 974 år och 2 veckor.

Hej så länge
Sverker

Leg. väg- och spårexpert

PAUS En högst tillfällig trafikpaus på min väg, gav mig tillfälle att inspektera den hårt trafikerade vägen. Jag kunde konstatera att den fortfarande saknade asfalt och vägbelysning, som enda gata i Tranås kommun.

KAOS Det är ofta det blir sådant här trafikkaos på min väg. Husse har på grund av trafikkön fått slå av på hastigheten till 37 km/t, istället för de 50 man får hålla. En tidsförlust på flera sekunder!

TUNG Som du själv kan se, så smyger det en lastbil runt hörnet. Under mätperioden visade det sig att var tredje fordon var en tung lastbil.

SPÅR Du ser det ju själv. Varje spår består att dubbla skenor. Ett tåg behöver alltså två stycken skenor, för att kunna köra förbi Tranås. Det gör att också kostnaden att byta spåret blir dubbelt så dyrt. Det tänkte nog inte Trafikverket på.

SNIGELSLITAGE Tittar du noga, ser du säkert snigeln på trappan. Även krypande sniglar vållar slitage på stentrappan. De är inte alltså bara rätt svar på djur-i-diken-tentor. De gör också att stentrappor måste bytas i förtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar