23 mars 2011

Dagens ord på vägen


Jag, liksom de flesta författare, betraktar sanningen som min dyrbaraste ägodel; jag är därför snål med att utnyttja den.


Mark Twain (1835-1910)
Sverker (2000- )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar