12 januari 2015

Katastrofen efter årtusendets värsta oväder

PRIO Att röja mina gångstigar i skogen från nedfallna träd, borde vara prioritet ett. Men inte! Detta träd ligger där, vilket är att betrakta som en extra svår katastrof, då stigen används till ”Korta rundan”, ”Korta rundan med förlängning” och ”Långa korta rundan”. Får man be om en skärpning?

Förmiddagen har jag ägnat åt att inspektera min skog. Ja, ja äger den inte, men den är min. På mina stigar finns det flera hinder i form av omkullfallna träd. Nu måste jag söka mig nya vägar. Det gör livet svårt för mig.

Vad man kan begära efter en storm av Egons dignitet, är att räddnings- och röjningsstyrkan skulle med största möjliga skyndsamhet bege sig ut i skogen och röja mina stigar. Det har fortfarande inte skett. Hur länge ska jag behöva lida?
Det värsta är dock kanske strömavbrottet som jag inte hade. Det var så trevligt att laga mat med hjälp av stormköket och hämta vatten i sjön. Sedan kunde man sitta och äta i stearinljusens sken.
Nu har de saboterat denna brist på spänning i livet och grävt ner ledningarna. Jag såg ett stort omkullfallet träd, som med lätthet hade slagit ut elleveransen till mitt hus i minst ett par dagar. Med glädje minns jag orkanerna Gudrun och Per. Då var det stämningsfullt här hemma och vägen var spärrad i flera dagar.
Nej, det här var nog årtusendets värsta oväder. Vägen öppnades efter bara några timmar och elmätaren snurrade glatt utan avbrott. Vad ska man ha oväder till under sådana förhållanden?

Hej så länge
Sverker

Leg. inspektör

ELLÖST Hade det varit så att stormen Egon hade drabbat mig innan de grävde ner elledningarna, hade jag blivit utan el. Du ser det stora trädet som ligger ner? Det har fallit tvärs över den gamla elledningsgatan minsann. Ett vackert gnistregn hade saluterat att nu var det slut med el ett par dagar.

SKILLNAD Bara för att du ska förstå skillnaden, så ska du studera denna bild. Vanliga träd ska stå lodräta i skogen. De vågräta träden är alltså fel. Det är sådana träd som Egon har knuffat omkull. Förstår du nu?

HALVFIXAT Nu kan man köra på min halvfixade väg. Inte full bredd men ändå. Någon har dragit halva stammen åt sidan. Kommunen har dock inte besvärat sig med ett besök. Inte ens plogat har man gjort, fastän det har vräkt ner minst fyra centimeter snö.

DUKTIGT På Kommunalrådsvägen har kommunen varit duktiga minsann. Där har man sågat omkullfallna tallar och granar så det står härliga till Annars hade ju inte plogbilen kunnat komma fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar