25 juni 2013

Agenten som avslöjade allt gäckar fortfarande världens säkerhetstjänster

FLYKT Trots intensiv spaning är den hemlige agenten (=jag), fortfarande på fri fot och kan gå sina promenader på hemlig plats (=hemma).

Efter mina avslöjanden om den övervakning som sker av ”X”, måste jag vara på ständig flykt. Ryktena var jag befinner mig är många. Så mycket kan jag dock säga att alla är felaktiga.

Det är inte lätt att ha hela världens säkerhetstjänster efter sig. Som du säkert läste, så avslöjade en hemlig agent att den misstänkta spionen ”X” (=husse) är under ständig övervakning av en hemlig agent (=mig).
Agenten har använt olaglig dataövervakning (läst över ryggen), samt avlyssnat telefonsamtal (legat under ”X” och lyssnat när ”X” har pratat i telefonen).
Nu gäller det för mig att hålla mig osynlig, eller för den hemlige agenten rättare sagt.
Trots en intensiv övervakning av färjor, flygplatser och luftspaning, så vet ingen var jag håller hus (=hemma).

Hej så länge
Sverker

Leg. agent (hemlig)

HELIKOPTERSPANING Svenska militären har satt in helikopterspaning för att få fatt på agenten som avslöjade avlyssningen. Dessbättre hörs helikoptrarna på långt håll.

FARLIG Det är inte utan att ”X” (=husse) kan bedömas som mycket farlig, med de kontakter (=Obama) han har och de förtroenden han har fått. Det är inte konstigt att han skulle övervakas.

FÄRJA Nej, jag finns inte här på färjan, så den spaningen var fullständigt i onödan. Livbåtsdäcket är tomt, och inte gömmer jag mig i en livbåt heller.

ARLANDA Här finns jag verkligen inte. Ser du någon hund på bland allt folk, så är alla likheter med västgötaspetsen du kanske skymtar på bilden och mig är rena tillfälligheter.

REYKJAVIK Ser du någon Sverker? Nej så dum är jag inte att jag skulle fly till Island. Det är inget klimat som jag skulle njuta av och ont om träd är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar